Financimi Alliance

Menyë krejtësisht e re e financimit në tregun malazez.


Pa pjesëmarrje në shuma deri në 20.000€.


Pa pasur nevoj të shkohet në bankë– të gjitha procedurat formale-administrative kryhen në sallonet tona në Podgoricë dhe Radon Radanovićima.


Për persona fizik të punësuar permanent në kompanitë A dhe A+ në list të Hipotekarne Banke A.D. Podgorica.


Interesi 4,99%, periudha e pagesës deri në 60.


Sigurimi kasko i obliguar për komplet periudhën e financimit (paguhet në baza mujore se bashku me këstin e blerjes së makinës).


Për më shumë informata na kontaktoni në 020/892-070 i 032/520-444